Afstudeerstage bij Accon avm: lokale voerproductie, een optie of utopie?

Afstudeerstage bij Accon avm: lokale voerproductie, een optie of utopie?

2020-07-16

4 min leestijd | Stories

Op vrijdag 26 juni had ik alweer mijn laatste stagedag bij accon■avm. Ik heb hier met veel plezier en succes mijn afstudeeronderzoek afgerond. Mijn onderzoek draait om de (financiële) haalbaarheid van lokale voerproductie in de melkveehouderij in Noord-Nederland, met het oog op kringlooplandbouw. Dit is een belangrijke richtlijn in de landbouwvisie voor 2030. In deze terugblik vertel ik je er graag meer over.

Ongewone start
Mijn stage begon net voor de grote corona-uitbraak in Nederland. De eerste vijf weken werkte ik gewoon op kantoor, maar daarna al snel vanuit huis. Samen met mijn ouders heb ik een melkveehouderij, daarom is er thuis veel afleiding. Even wennen dus, maar uiteindelijk heeft dit goed uitgepakt.

De stagebegeleiding die ik kreeg vanuit accon■avm vond ik prettig. Je wordt hier vrijgelaten in je werk. Mijn andere stageplekken waren heel anders, met een wat ouderwetse cultuur en weinig ruimte voor vernieuwing. Bij accon■avm kom je in een jong en dynamisch team. Ze hielpen mij trouwens ook bij het doorhakken van knopen. Ik ben namelijk niet snel tevreden, maar zij zeggen dan: “Het is goed zo Thomas, zo gaan we het doen!”

“Je wordt hier vrijgelaten in je werk”

Meten is weten
Nu wat meer over mijn afstudeeronderzoek. Om de haalbaarheid van lokale voerproductie te onderzoeken, heb ik berekeningen gemaakt én de meningen van agrariërs onderzocht. De enquêtes en interviews heb ik afgenomen op afstand. Daarnaast ontwikkelde ik een rekenmodel in Excel om verschillen te meten tussen de huidige situatie met krachtvoeraankoop en de nieuwe situatie zonder krachtvoeraankoop.

Mijn bevindingen
Bij de nieuwe situatie met eigen voerteelt is waarschijnlijk meer landbouwgrond nodig. Deze extra grond is nodig voor de teelt van andere gewassen en mestplaatsing. Aan derogatie wordt zeer waarschijnlijk niet voldaan. Die kosten voor mestafzet en extra grond telde ik op bij de extra teeltkosten. Dit leverde uiteindelijk een meetbaar verschil op tussen de huidige en nieuwe situaties. Voor een bedrijf met 127 melkkoeien en 75 ha grond is 43 procent meer grond nodig. Alles bij elkaar levert dit uiteindelijk een meetbaar verschil op tussen de huidige en nieuwe situatie. De ondernemer bespaart namelijk 4,6 cent per liter melk bij lokale voerproductie.

“30 procent van de agrariërs is niet bekend met de landbouwvisie”

Meningen zijn verdeeld
Maar, hoe denken ondernemers over eigen voerteelt? In de enquête heb ik aan 909 melkveehouders in Noord-Nederland gevraagd wat zij vinden van de landbouwvisie en het streven om zoveel mogelijk lokaal te produceren. 30 procent van de respondenten geeft aan niet eens bekend te zijn met de landbouwvisie. Een derde vindt lokale voerproductie een goed streven. De rest ziet lokale voerproductie niet echt zitten.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan niet of slecht in staat te zijn om zelf al het voer te telen. Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de melkveehouders op veengrond in staat is om lokaal voer te produceren. Uit een interview met een melkveehouder blijkt weer het tegenovergestelde: “Ik ben inderdaad ook slecht in staat om eigen voer te produceren, vrees ik. Op de veengrond bij ons is er eigenlijk alleen veilig gras te telen, daar red ik het niet mee.”

Hoe nu verder?
Ik blik trots en tevreden terug op mijn stage en de uitkomsten van het onderzoek. Het biedt veel stof voor een vervolgonderzoek. Het lijkt me dan ook hartstikke mooi als accon■avm samen met een nieuwe stagiair verdergaat waar ik gebleven ben. Er ligt een hele mooie basis. De uitkomsten zijn waardevol voor accon■avm, want kringlooplandbouw raakt elke agrarisch ondernemer.

Wil je meer weten over mijn afstudeeronderzoek? Neem contact op met een van de Agro Accountmanagers in Drachten.

Ontdek onze vacatures