Hectische periode!

Hectische periode!

2019-07-04

4 min leestijd | Stories

Een blog van Jessica Jansen
Accountmanager bij Accon avm

Oké, oké ik geef toe het is toch allemaal niet zo eenvoudig als ik dacht. Het waren drie verschrikkelijke weken, ik ga het niet mooier maken dan dat het was.

Zes nieuwe medewerkers inwerken en een stagiaire was misschien toch beetje te enthousiast… De ene helft van de collega’s op weg helpen met het proces van de jaarrekeningen, de systemen en de werkzaamheden die daarbij horen. De andere helft inwerken in de basiswerkzaamheden van het invoeren van de financiële administratie en het opstellen van de aangiften omzetbelasting.

De mensen die er al langer zitten helpen waar ze kunnen, maar ook zij moeten hun eigen werkzaamheden blijven doen. Terwijl ik van het ene naar het andere bureau ren bedenk ik dat dit nooit de bedoeling kan zijn.

Deadlines, deadlines en nog eens deadlines
‘s Avonds doorloop ik de planning. 30 april, de deadline voor de btw-aangifte over het 1e kwartaal 2019, komt al aardig in de buurt. Waarom heb ik toch het gevoel dat we achterlopen op schema, dat we de deadline misschien niet gaan halen? De volgende dag overleg ik kort de noodzaak van het halen van de btw, iedereen begrijpt het belang hiervan en gaat er direct mee aan de slag.

Op adem komen zit er nog niet in: er is nog een deadline! Namelijk die van 1 mei (ja dat is maar 1 dag later hoor ik je denken). Voor 1 mei 2019 moeten alle aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over boekjaar 2017 zijn ingediend. En ook hier constateer ik dat we niet op schema liggen….

Terwijl ik met collega’s overleg en afspraken maak, staat mijn telefoon niet stil en blijven de e-mails binnenstromen. Klanten willen weten wanneer hun jaarrekening 2018 eraan komt en daarnaast willen ze graag een afspraak voor diverse advieszaken:

  • Opstellen van een huurovereenkomst.
  • Overgang van vof naar bv.
  • Hypotheek voor 2e woning, hiervoor moeten cijfers worden opgemaakt.
  • Advies inzake het voornemen tot doen van grote investeringen.
  • Digitalisering van de administratie.

Allemaal advieszaken die mijn aandacht vragen. Daarnaast heb ik een adviestraining in Arnhem en ben ik nog 2 dagen gedetacheerd bij één van onze klanten.

Nobody said it was easy
Mijn hoofd loopt over en ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Waar ben ik aan begonnen… Ik bel mijn baas en gooi alles eruit…. Hij luistert geduldig en zegt: “niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou worden”.

Vanuit mijn frustratie zeg ik dat zo’n reactie nu niet direct helpt! Hij grinnikt en zegt: “breng eerst maar eens in beeld wat er moet gebeuren en dan zullen we samen de prioriteit verdelen en kijken hoe we het kunnen oplossen.” De volgende dag nemen we alles door en helpt hij met prioriteren en mogelijke oplossingen. Met nieuwe moed ga ik aan de slag, iedereen werkt keihard maakt extra uren en zet zich maximaal in.

Met een zucht sluit ik op 1 mei de deur van het kantoor. De deadlines zijn gehaald, deze uitdaging hebben we overleefd! Ik besef dat dit nooit was gelukt als niet iedereen zich volledig had ingezet.

Het was druk, hectisch en stressvol maar het was wel een goede les! De komende tijd moet ik mijn structuur en planning verbeteren en leren beter te prioriteren. Als ik dat op orde heb dan kan ik de uitdagingen op mijn pad beter het hoofd bieden.

Ontdek onze vacatures